Typy 3D tiskáren

Základní rozdělení

3D tiskárny se dělí podle technologie jakou zhmotňují 3D model a to  FDM, SLA a SLS. Dále je možné je dělit na stolní a průmyslové.

3D tiskárny FDM3D tiskárna v chodu 3D tisk makerslab

3D tiskárny  využívající tuto technologii jsou jedny z nejrozšířenějších. FUSED DEPOSITION MODELING  (FDM) jak název vypovídá (roztavený ukládání modelování) vystihuje takřka celý proces tohoto 3D tisku. Můžeme tento proces popsat jako vykreslování tvarů tavnou pistolí. Filament je protlačovaný přes trysku, a doslova nám kreslí model  vrstvu po vrstvě. Pokud vás zajímá jak se takováto tiskárna staví neváhejte se přijít podívat na Stavbu 3D tiskárny 

Kartézská

Asi nejtradičnější ovládání na třech lineárních osách. V různých kombinacích, kdy se pohybuje extrudér na dvou osách a podložka na jedné. Většina tiskáren čtvercového tvaru.

DeltaDelta 3D tiskrána

Delta 3D tiskárny využívají technologii třech ramen, které ovládají extruder nacházející se uprostřed. Ramena pracují v rozsahu 120 a jsou spolu spojena právě v  místě extruderu. Proto mají delta tiskárny velký tiskový prostor a mohou pracovat rychleji. Poměrně složitá geometrie dělá tuto 3D tiskárnu těžší na sestavení a kalibraci. K výpočtu pohybu jednotlivých ramen  potřebují speciální software. Polad 3D printer

Polar

3D tiskárny  postavené na polárním systému využívají dvě osy pro pohyb tiskové hlavy a rotační podložky. Tento systém je jednodušší na sestavení, ale horší na ovládání a není příliš mnoho slicerů, které dokáží převádět do křivek. Vytlačování v křivkách má jisté výhody pro tisk určitých modelů, především vázovitého typu. Technologie velice mladá.

Scara3D tiskrána typu scara

3D tiskárny typu scara používají pro ovládaní pohybu extruderu dvě robotická ramena nebo jedno dvoukloubé rameno. Tiskárny jsou poměrně  jednoduché pro sestavení.

 

 

 

3D tiskárny SL (stereolitografie)DLP tiskárna makerlab

Mašiny jenž pro zhmotnění vašeho 3D modelu využívají vytvrzování fotocitlivé priskyřice pomoci světla o určité vlnové délce.

DLP

3D tiskárny pro vytvrzování fotopolymerů využívají především spodní osvit pomocí DLP projektoru. Tisky z těchto strojů jsou velice přesné a krásně hladké. Jedinou nevýhodou je jejich chemický proces při tisku.

 

SLASLA printer makerslab

Tento druh tiskáren pracuje velice podobně jako DLP 3D tiskárny, ale s tím rozdílem, že využívají k osvitu laser. Osvit je možný jak horní tak spodní přes průhledné dno. Tyto 3D tiskárny mají uplatnění v medicíně a šperkařství.

 

 

SLS “Selective Laser Sintering”schema sls 3d tiskárny makerslab

Technologie sintrování (spékání pomocí laseru) prášku je technologie 3D tisku v dnešních dnech převážně průmyslová. V leteckém a automobilovém průmyslu hojně využívána. V prachové komoře kde se vždy nanese tenká vrstvička materiálů,  které je následně vytvrzena (spečena) laserem, jen tam kde  je potřeba se pomalu vrstvu po vrstvě vytváří 3Dmodel s takřka sls3d tiskárna makerslabdokonalými vlastnostmi.  Do těchto strojů se mohou  používat rozličné prachové materiály od pevných kovů jako je Titan až po konstrukční plasty jako je  Polyamid 12. Tisk z kovů se často označuje jako DMLS – Direct Metal Laser Sintering.

 

 

 

Další  technologické řešení

Pokud vás zajímá jak fungují další možné technologie 3D tisku kterými jsou napřídla  SHS, Projet,  Binderjet, Laminated Object Manufacturing – LOM , Multijety a mnoho dalších přijďte na naše školení Začínáme s 3D tiskem