Slovník 3D tisku

Slovník nejdůležitějších 3D frází a slov, které potřebuje v komunikaci s 3D tiskařem

 • 3D modelování – virtuální zhmotnění objektu v počítači
 • 3D skener – zařízení jež mi snímá reálný prostor či geometrii objektu a převádí ho do 3D modelu
 • 3D skenování – proces snímání 3D skenerem
 • 3D tisk – aditivní výroba reálných objektů z počítačového 3D modelu
 • 3D tiskárna – zařízení jenž mi reálně vytváří objekt pomocí 3D tisku
 • Bed – tisková podložka na kterou se tiskne
 • Brim – suknička na modelu která mi zajistí lepší přilnavost
 • Filament/tisková struna – náplň do 3D tiskárny
 • FDM – FUSED DEPOSITION MODELING technologie  3D tisku využívající filament
 • G-kód- sada instrukcí, kterými říkáme tiskárně co má dělat
 • *.STL soubor – je formát  souboru, který mi popisuje geometrii 3D modelu takovým způsobem, aby ho dokázaly přečíst slicery
 • Podpora/support – Složitější modely  potřebují podpůrné konstrukce, aby se mohly úspěšně vytisknout. Představte si to jako takové lešení.
 • Polygon – je určen právě třemi body je to hlavní prvek *.STL souborů. Z polygonů se skládá celý model. Jsou to jeho povrchové destičky.
 • Prototyp/master – Výrobek  který nám slouží k tomu, abychom mohli  otestovat zda je 3D model správný. Většinou se jedná o první výrobek.
 • Slicer – Plátkovač. Program na ovládání 3D tiskárny
 • Skirt – kolečko tisku kolem modelu vymezující potisknutý prostor
 • Raft – vytištěná podložka mezi bedem a samotným tiskem
 • Rapid prototyping – Rychlá výroba prototypu pomocí 3D tiskárny a dalších nástrojů
 • RepRap – (Replicating Rapid Prototyper) hnutí lidí, kteří se zabývají přístroji, jež jsou schopné reprodukovat své části kdekoliv na světě
 • Vrstva – výška vrstvy ze kterých  bude složen 3D model. Tedy o jaký kus se bude posouvat 3D tiskárna v ose Z
 • Termoplast – Plastový materiál ze kterého je složen filament (i s přímesi)
 • Tryska – konec extrudéru