Liberty con

Na právnické fakultě Univerzity Karlovy probíhal od pátku do neděle již několikátý ročník Liberety conu. V sobotu od 10.00 probíhal v jedné

z přednáškových místností náš anglický workshop, který ukazoval široké možnosti využití 3D tisku. Po workshopu, jsme se přesunuli

do atria, kde jsme u stolečku prezentovali naše projekty.

Jsme rádi, že jsme se mohli stát součástí této akce a těšíme se již na další ročník.

 

Bez názvu