3D tisk – PLA

Materiály ze kterých standardně tiskneme a z jakých materiálů si u nás můžete nechat něco vytisknout.

PLAABSOptickéNylonDřevo, Měď a bronzNerez – Polyamid – Fotopolymery

3D tiskový materiál PLA:

Modely vyrobené z PLA jsou vyrobeny z termoplastu. PLA je velmi užitečný pro designové použití a i pro funkční použití. PLA modely nejsou příliš přesné a mají střední úroveň tištěných detailů. Máte spoustu svobody při návrh modelu. Nicméně, kvalita povrchu modelů je hrubší, ve srovnání s jinými materiály. Největší výhodou PLA je jeho chemické složení. Tento termoplast je na bází kukuřičného škrobu, tedy je plně odbouratelný  a nezatěžuje životní prostředí. Nevýhodou tohoto materiálu je že se při tiku lehce kroutí a u věcí větších rozměrů může dojít k deformaci v rovině tisku i o milimetry.

Cena 3D tisku

Cena je při 3D tisku z PLA závislá na době tisku a také na velikosti. Cena se pohybuje kolem 200 Kč za hodinu tisku. Co to však znamená? Kočička níže, 5 cm vysoká tisknutá na vrstvu 200 mikronů se tiskne cca hodinu. Tisknutá však na 100 mikronu se bude tisknout dvě hodiny. Na vzhledu to nebude mít příliš velký vliv. V tabulce níže si můžete udělat představu o časové náročnosti vztažené k vrstvení modelu.

vrstvy

Příklady cen:

Trofej : 1200Kč (6 hodin tisku)

trofej

Prstýnek: 50Kč (15 minut )

prsten

Kočička: 200Kč (1 hodina tisku)

kocicka

Technologie:

fdm
Princip 3D tiskové technologie Fused Deposition Modeling  (FDM) je jednoduchý. Můžete ho přirovnat k horké lepicí pistoli, do které jste vložili tyčinku lepidla. Lepidlo se zahřívá, až se roztaví a potom se protlačí jemnou tryskou v přední části lepicí pistole. S tím rozdílem že do tiskárny vkládáme dlouhý plastový drát (filament). Tryska nanáší materiál na správné místo a kreslí model řádek po řádku a vrstvu po vrstvě. Když váš model obsahuje převisy, tiskárna vybuduje podpory, proto že materiál modelu nemůže být uložen ve vzduchu. Tento podpůrný materiál se poté musí odlomit. Na modelu mohou být vidět stopy po podporách.
Zpět na službu 3D tisk