3D tisk – Nylon

Materiály ze kterých standardně tiskneme a z jakých materiálů si u nás můžete nechat něco vytisknout.

PLAABSOptickéNylonDřevo, Měď a bronzNerez – Polyamid – Fotopolymery

3D tisk z nylonu

Rozhodnout se tisknout z nylonu, doporučuji po osobní konzultaci a i po předchozím tisku z jiného, levnějšího, materiálu. Nylonové tisky vynikají velkou pevností a tuhostí. Tenké části a vysoké tisky mají ale tendenci delaminovat, a proto jsou možné pouze určité druhy tvarů. Určitě nevhodným tvarem je váza :-). tento materiál je velice porézní a tedy bude i hodně nasákavý, při noření do barev bude přijímat barvu. tisk je velice obtížný a je možné že bude cena o riziko navýšena.

Toto je pokusný výtisk, kde je vidět přijímání barvy.

IMG_1561

Cena Nylonového 3D tisku

Cena je při 3D tisku z Nylonu je závislá na době tisku. Cena je 300Kč za hodinu tisku, a celková cena bude v případě nezdařeného tisku zvednuta o 20%. Oba výtisky zákazník dostane. Optimální výška vrstvy je 0,2mm. V tabulce níže si můžete udělat představu o časové náročnosti vztažené k vrstvení modelu.

vrstvy

Technologie:

fdm
Princip 3D tisku technologií Fused Deposition Modeling  (FDM) je jednoduchý. Můžete to přirovnat k horké lepicí pistoly, do které jste vložili tyčinku lepidla. Lepidlo se zahřívá, až se roztaví a potom se protlačí jemnou tryskou v přední části lepicí pistole. S tím rozdílem že do tiskárny vkládáme dlouhý plastový drát (filament). Tryska nanáší materiál na správné místo a kreslení model řádek po řádku a vrstvu po vrstvě. Když váš model obsahuje převisy, tiskárna vybuduje podpory materiál. Vzhledem k tomu, že materiál modelu nemůže být uložen ve vzduchu. Tento podpůrný materiál se poté musí odlomit. Na modelu mohou být vidět stopy po podporách.
Zpět na službu 3D tisk