3D tisk – Dřevo – Měď – Bronz

Materiály ze kterých standardně tiskneme a z jakých materiálů si u nás můžete nechat něco vytisknout.

PLAABSOptickéNylonDřevo, Měď a bronzNerez – Polyamid – Fotopolymery

3D tisk z plastů s příměsí dřeva, bronzu nebo mědi

Speciální materiály kterými jsou PLA plasty s příměsí neplastových materiálů jako je dřevo, měď a bronz. Tisky z těchto materiálů jsou velice luxusní a mají velice lukrativní vzhled. Je potřeba si pečlivě rozmyslet design zvoleného objektu a následný post processing.

Tiskne se vždy na 0,2mm a tisky mají po dokončení jakýsi chlupatý vzhled. I to může být z hlediska designu velice lákavé a na pohmat příjemné. Materiály s příměsí kovu jsou i poměrně těžké, 4x více než u obyčejného plastu. I proto je takový rozdíl v ceně.

Velice doporučuji tisk předem konzultovat a i tak nejprve tisknout z jiného, levnějšího materiálu.  Tyto materiály po přebroušení dosahují imitace skutečných materiálů a také se tak chovají. Příkladem je třeba koroze. Na fotografiích níže je vidět průběh práce s modely

IMG_1619 IMG_1664 IMG_1671

Cena tisku

Cena je při 3D tisku z příměsných materiálů je odvislá od doby tisku. Cena je 400Kč za hodinu tisku.(celková cena může být v případě nezdařeného tisku zvednuta o 20%). Oba výtisky zákazník dostane. Optimální výška vrstvy je 0,2mm.

vrstvy

Na ukázku jsou tu dva obtížné tisky a to Da Vinciho kriptex a Miloušek.

Kriptex

 1. Kriptex se skládá z 11 kusů měděného materiálu a 9 kusů PLA
 2. celková doba tisku 10hodin měď a 6hodin PLA.
 3. Objekt byl ručně opracován aby mechanizmus dobře fungoval cca 4hodiny práce
 4. následně byl zoxidován
 5. cena tisku 5200Kč
 6. cena práce na kompletaci 2000Kč
 7. cena dat 1000Kč za optimalizaci z 5 na 7 písmen v kódu ( originál )

IMG_2222

Celkem 8200Kč

Miloušek

 1. Miloušek se skládá z 1kusů bronzového materiálu
 2. celková doba tisku 6hodin
 3. Objekt byl ručně opracován a následně nalakován
 4. cena tisku 2400Kč
 5. cena práce na kompletaci 1100Kč
 6. cena modelace 1000Kč (originál)

IMG_1681

Celkem 4500Kč

Nechte si ocenit váš model. Pošlete počítačový 3D model ve formátu *.STL na mail info@makerslab.cz obratem vám bude zaslána cena.

Najdete nás i na 3D Hubs, kde jednoduše nahrajete svůj soubor s 3D modelem ve formátu STL a ihned obdržíte cenu tisku vašeho modelu.

Nacenit tisk

Technologie:

fdm

Princip 3D tisku technologií Fused Deposition Modeling  (FDM) je jednoduchý. Můžete to přirovnat k horké lepicí pistoly, do které jste vložili tyčinku lepidla. Lepidlo se zahřívá, až se roztaví a potom se protlačí jemnou tryskou v přední části lepicí pistole. S tím rozdílem že do tiskárny vkládáme dlouhý plastový drát (filament). Tryska nanáší materiál na správné místo a kreslení model řádek po řádku a vrstvu po vrstvě. Když váš model obsahuje převisy, tiskárna vybuduje podpory materiál. Vzhledem k tomu, že materiál modelu nemůže být uložen ve vzduchu. Tento podpůrný materiál se poté musí odlomit. Na modelu mohou být vidět stopy po podpoře.
Materiály ze kterých standardně tiskneme a z jakých materiálů si u nás můžete nechat něco vytisknout.

Zpět na službu 3D tisk