3D tisk – ABS

Materiály ze kterých standardně tiskneme a z jakých materiálů si u nás můžete nechat něco vytisknout.

PLAABSOptickéNylonDřevo, Měď a bronzNerez – Polyamid – Fotopolymery

3D tiskový materiál ABS:

Modely vyrobené z ABS jsou vyrobeny z termoplastu. ABS vhodný pro konstrukční použití a i pro funkční použití. ABS modely mají střední úroveň tištěných detailů. Nicméně, kvalita povrchu modelů je hrubší a občas ušpiněná, ve srovnání s jinými materiály. Největší výhodou ABS je jeho chemické složení, které nám dovolí tento materiál snadno opracovávat a popřípadě  i leptat či lepit pomocí acetonu.  Nevýhodou tohoto materiálu je že se při tisku lehce kroutí a u věcí větších rozměrů může dojít k deformaci v rovině tisku i o milimetry.

Cena 3D tisku

Cena je při 3D tisku z ABS závislá na době tisku a také na velikosti. Cena se pohybuje kolem 240 Kč za hodinu tisku. Co to však znamená? spojka níže 5 cm vysoká tisknutá na vrstvu 300 mikronů se tiskne cca půl hodiny. Tisknutá však na 100 mikronu se bude tisknout dvě hodiny. Na vzhledu to nebude mít příliš velký vliv možná i záporný ABS se při nízkých vrstvách špatně vrství. V tabulce níže si můžete udělat představu o časové náročnosti vztažené k vrstvení modelu.

vrstvy

(Fotka rohové spojky z naší 3D tiskárny)

Příklady cen:

Rohová spojka : 120Kč (0,5 hodin tisku)

spojka

Dokina na tablet: 1200Kč (5 hodin tisku )

služby_ 3D tisk_makerslab_ABS_02

Zásuvný špunt: 120Kč (0,5 hodina tisku)

služby_3d tisk ABS_01

Technologie:

fdm

Princip 3D tisku technologií Fused Deposition Modeling  (FDM) je jednoduchý. Můžete to přirovnat k horké lepicí pistoly, do které jste vložili tyčinku lepidla. Lepidlo se zahřívá, až se roztaví a potom se protlačí jemnou tryskou v přední části lepicí pistole. S tím rozdílem že do tiskárny vkládáme dlouhý plastový drát (filament). Tryska nanáší materiál na správné místo a kreslení model řádek po řádku a vrstvu po vrstvě. Když váš model obsahuje převisy, tiskárna vybuduje podpory materiál. Vzhledem k tomu, že materiál modelu nemůže být uložen ve vzduchu. Tento podpůrný materiál se poté musí odlomit. Na modelu mohou být vidět stopy po podpoře
Zpět na službu 3D tisk